Ursulinenconvent
Ursulinenconvent
Gang naar de kapel
Plafondschildering
Motto (oude) gemeente Eijsden

 

HET URSULINENCONVENT

In 1849 vestigden de zusters Ursulinen zich in Eijsden en op de plaats van het huidige hoofdgebouw werd een meisjesschool gebouwd in 1855. Een jaar later werd hieraan een pensionaat toegevoegd. De sobere westgevel werd met geld van gravin M. de Geloes gebouwd ten behoeve van de lagere Mariaschool. Dat gebeurde in 1881. De vleugel werd in 1906 verhoogd. Aan de oostzijde kwam in 1892 de kapel tot stand naar een ontwerp van de Akense architect Goebbels. Architect Jorna werd de uitvoerend architect. De school uit 1855 werd in 1899 vervangen door het huidige hoofdgebouw naar een ontwerp van Johan Kayser. De rechthoekige vleugel, met rijk gedetailleerde gevel in neorenaissance stijl,  werd omstreeks 1900 gebouwd en toegeschreven aan P.J.H. Cuypers. Na sluiting van het klooster in 1973 volgde de ombouw tot gemeentehuis onder leiding van P. Satijn in de jaren 1982 - 1984.

(Bron: Monumenten in Nederland, Waanders Uitgevers Zwolle)

DE KAPEL STERRE DER ZEE

De kapel Sterre der Zee werd tussen 1891 en 1892 gebouwd. Op 11 september 1892 werd de kapel plechtig ingezegend door de diocesane visitator van de Ursulinen in het bisdom Roermond, kanunnik Russel. Het ontwerp was van Goebbels uit Aken en architect Jan Jorna. De Fries Jorna (1854 - 1927) was in 1888 naar Roermond verhuisd om het vak van architect te leren bij Pierre Cuypers. Goebbels is waarschijnlijk de domheer Matthias (1836 - 1911) die grote bekendheid genoot als kerkschilder en vaak samenwerkte met Cuypers en onder andere verantwoordelijk was voor het interieur van de abdijkerk van Rolduc. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door het atelier van Frans Nicolas & Zonen in Roermond. Zij tonen aan de ene kant een rij vrouwelijke heiligen en aan de andere kant een rij mannelijke heiligen. De ramen in de absis stellen De Verkondiging van de Blijde Boodschap, De Zegen van het Heilig Hart aan de Ursulinen en De Geboorte van Christus voor. Glaswerk uit hert atelier is bekend vanwege het kleurenpalet met veel goudgeel, grasgroen , turkoois blauw en rood.

In de Tweede Wereldoorlog raakten de ramen zwaar beschadigd bij de beschieting van Eijsden vanuit fort Eben-Emael in België op 10 mei 1940. Met behulp van de oorspronkelijke ontwerpen zijn de ramen gerestaureerd door het glasatelier van Gerard Mesterom (1875 - 1960), die van 1893 tot 1926 in dienst was geweest bij de firma Nicolas en goed bekend was met de stijl en techniek van dat atelier. Van de kunstenares Lily van Groendael Wielders, die voor Mesterom werkte, is in het Ursulinenconvent een glas-in-loodraam bewaard gebleven. Het is te zien in het museumcafé.

(Bron: Museum Het Ursulinenconvent)

 

 

 

Absis kapel
Absis kapel - podium
Oksaal
Versiering oksaal
Ramen kapel
Ramen kapel
Luchtfoto complex vóór 1960
De kapel in 1892
Klooster met rechts de kapel